Đặc sản khác

Với Ghiền mỗi món ăn được làm với sự yêu thương và mong muốn được yêu thương, nên Ghiền luôn được đầu tư và chăm chút từ gia vị cũng như cách chế biến an toàn vệ sinh nhất, để bạn bè và người thân luôn yêu thương Ghiền và nhớ Ghiền mỗi ngày.

Hiển thị 1 2 / 2 kết quả

  • Sắp xếp: