Chè Dưỡng Nhan

Nguyên liệu làm chè Đác dưỡng nhan • Hạt Đác tươi: 200 Gram. • Tuyết yến: 10 Gram. • Nhựa đào: 10 Gram. • Nấm tuyết: 15 Gram • Kỷ tử: 10 Gram • Bồ mễ: 10 Gram • Táo đỏ khô: 20 Gram • Hạt chia: 5 Gram • Long nhãn (Nhãn nhục): 50 Gram

Hiển thị 1 12 / 12 kết quả

  • Sắp xếp: